Tarieven overzicht | Diensten overzicht | Vakgebieden overzicht

Belasting

Als ondernemer krijg je te maken met verschillende soorten belastingen. Dat kunnen zijn:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting (denk aan een BV)
  • Omzetbelasting (ook wel BTW genoemd)
  • Loonbelasting (bij personeel)
  • Inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet
  • Schenk- en erfbelasting (successierechten)

Het spreekt voor zich dat je als ondernemer niet teveel belasting wil betalen. De belastingwetgever biedt je hiertoe tal van mogelijkheden. Je moet dan wel die mogelijkheden benutten. Dat valt niet mee in dit oerwoud van regelgeving.

Wij willen graag je gids zijn en de mogelijkheden voor jouw onderneming onder de loep nemen.


Wat is voor jou de juiste rechtsvorm?

Heb je eenmanszaak, CV of VOF? Of juist een BV? Of misschien een coöperatie? Wordt het misschien tijd om je eenmanszaak om te zetten in een BV? Of is het juist voordeliger om je BV om te zetten in een eenmanszaak? Wat enkele jaren terug een goede keuze leek, kan vandaag weer anders zijn. Met een jurist en fiscaal jurist in huis, kunnen wij zowel de juridische als de fiscale consequenties van de verschillende rechtsvormen voor je in kaart brengen. Zo weet je zeker dat je de juiste juridische jas draagt, zonder dat je jezelf fiscaal tekort doet.


Optimaal benutten van fiscale mogelijkheden

Belastingwetgeving wijzigt snel.  Als ondernemer moet je hierop inspelen. Wij houden een vinger aan de pols en bekijken o.a. vanuit je administratie of je wel optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden.


Formaliteiten

De belastingwetgever verlangt van de ondernemer dat voor iedere vorm van belasting op tijd en compleet een aangifte wordt gedaan. Deze rompslomp nemen wij je graag uit handen. Wij zorgen ervoor dat je aangiften omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting (en eventueel vennootschapsbelasting) compleet en op tijd aan de belastingdienst worden verzonden.


Als het nodig is door tot aan de Hoge Raad

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een meningsverschil met de belastingdienst hebt. Dit kan ertoe leiden dat je een bezwaarprocedure moet voeren. Zelfs de gang naar de rechter (beroepsprocedure) kan wellicht noodzakelijk zijn. Het is dan goed te weten dat je hierbij ondersteuning en bijstand hebt van een fiscaaljurist.