Waarom lenen als je spaargeld hebt?Als je verstandig onderneemt, zorg je altijd voor een buffer om financiële tegenslagen op te vangen. Opdrachtgevers laten nog wel eens op zich wachten met het betalen van je facturen. Een betalingstermijn van vier tot acht weken is al heel normaal. En wat als je ziek wordt of tijdelijk geen opdrachten hebt? Ook voor die situaties heb je een buffer nodig. Hoe groot die buffer moet zijn, is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar het zal duidelijk zijn dat je al snel enkele duizenden Euro’s nodig hebt. En als er dan € 10.000,- op je bedrijfsspaarrekening staat en je hebt ook een nieuwe bedrijfsauto nodig, dan ga je die auto toch niet financieren?

Lenen verstandiger dan eigen geld gebruiken?

Die financiële buffer heb je hard nodig als er eens iets tegenzit. Alleen al daarom doe je er verstandig aan om die buffer niet aan te spreken voor het kopen van een auto. Van die auto kun je je kosten niet betalen als je tijdelijk zonder werk zit.

In de praktijk komt het toch voor dat ondernemers in dit soort situaties eigen geld inzetten voor het doen van grote(re) investeringen. Dat lijkt verstandig, want het maken van schulden kan ook problemen opleveren. Toch is het goed om eens na te denken over hoe je je beschikbare financiële middelen inzet.

Makkelijk of moeilijk financierbaar?

Denk eens aan de volgende situatie. Als je belangrijkste opdrachtgever in de problemen komt en jou tijdelijk niet kan betalen (of nog erger, hij kan je helemaal niet meer betalen), dan kun je niet bij de bank terecht om een stuk werkkapitaal te financieren. In dit soort situaties staan banken veelal niet te springen om je een lening te verstrekken. Diezelfde lening krijg je echter vaak wel als je een bedrijfsauto wil financieren. Die auto heeft een bepaalde waarde en geeft de bank zekerheid voor het geval jij niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dit zijn relatief makkelijk financierbare investeringen.

Voor de makkelijk te financieren investeringen stap je dus naar de bank en voor het moeilijk te financieren debiteurenrisico (je werkkapitaal) hou je een buffer aan. Zo kan het dus soms verstandig zijn om toch te lenen. Ook als je spaargeld hebt.