Tarieven overzicht | Diensten overzicht | Vakgebieden overzicht

Juridisch

Als ondernemer wil je eigenlijk alleen maar ondernemen. Helaas loop je tegen allerlei juridische kwesties aan. Onze maatschappij is doordrenkt van juridische regels. Belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Een verkeerde juridische beslissing kan nare gevolgen voor de ondernemer en zijn onderneming hebben. Wij staan onze ondernemers graag juridisch bij. Het is niet alleen ons vak, het is ook nog onze hobby.

De ondernemer staat bij ons centraal. Elke vraag is uniek en heeft direct onze interesse. Wij hebben maar een doel en dat is jou op de juiste juridische weg zetten. Met je vragen scherp je ook onze juridische kennis, geef je ons de gelegenheid kwesties goed te doordenken. Denk dus niet dat je vraag ons teveel is, integendeel. Het juridisch terrein is zeer breed en is bovenal geen eiland. Bij elk juridisch besluit moeten op zijn minst de gevolgen voor de belasting worden betrokken. Daarnaast spelen andere zaken ook een rol, denk bijvoorbeeld aan emotionele zaken. Wij houden ook rekening met deze niet-juridische factoren. Wij kunnen slechts voorbeelden geven van waarmee wij je van dienst kunnen zijn.


Ondernemingsrecht

Welke rechtsvorm past het beste bij jou en je onderneming? Denk je direct aan een BV of wil je starten als eenmanszaak? Het is goed daarbij alle juridische gevolgen onder de loep te nemen. Een grote rol speelt ook het economisch aspect, de rol van de belastingen. Welke contracten zou je moeten opstellen? Op welke wijze kan je aansprakelijkheid worden beperkt? Welke rol spelen schadeverzekeringen bij de te kiezen rechtsvorm?


Contracten

Iedere ondernemer krijgt te maken met contracten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurcontract, een koopcontract, leasing, geldleningovereenkomst etc. Het is zeer verstandig dergelijke contracten vooraf te laten toetsen. Je belangen moeten immers tot hun recht komen.

Als ondernemer gebruik je ook zelf contracten. Je probeert je belangen zo goed mogelijk te beschermen. De bescherming van je belangen vindt zijn grenzen in de bescherming van de belangen van je wederpartij. Laat daarom je verkoopovereenkomsten, offertes en dergelijke altijd toetsen.


Arbeidsrecht

Welke arbeidsovereenkomst is voor jouw medewerkers de juiste overeenkomst? Heb je wel genoeg aan een standaardcontract? In een arbeidsovereenkomst kun je veel zaken regelen, denk bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding, een geheimhoudingsbeding, boeteclausule, rechten bij ziekte van de werknemer etc.

Personeel kan voor problemen zorgen. Wat moet je bijvoorbeeld doen en vooral nalaten bij ontslaan van personeel. Personeel kan ook ziek worden. Wat zijn dan je rechten en plichten?


Sociale verzekeringen

Als ondernemer kun je aanlopen tegen problemen met sociale verzekeringen. Als je het met een beslissing van bijvoorbeeld UWV (uitvoerder sociale verzekeringen) niet eens bent, zul je je tijdig en behoorlijk moeten verweren. Heel vaak loopt dit uit op een rechtszaak bij de bestuursrechter. Je kunt dan rekenen op ons advies en ondersteuning.


Uitbesteden van werk

Je kunt bepaalde werkzaamheden aan een andere ondernemer uitbesteden. De bepalingen die je met je opdrachtgever bent overeengekomen, moeten gelijkstromen met de bepalingen die de andere ondernemer inbrengt. Het is daarom belangrijk deze overeenkomsten te toetsen. Beter is zelf voorwaarden op te stellen, voorwaarden die rekening houden met de belangen van beide partijen.


Verzekeringsrecht

Verzekeringsmaatschappijen kunnen soms moeilijk doen over het vergoeden van schade. Kan een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld altijd een beroep doen op een polisuitsluiting, een garantiebepaling en dergelijke? Verzekeringsrecht is een van de speerpunten van ons kantoor.


Bestuurlijke boete

Onze overheid legt steeds vaker aan ondernemers een zogenaamde bestuurlijke boete op. Het opleggen van een boete is niet altijd terecht. Het is ook mogelijk dat de hoogte van de boete onevenredig is met het doel van de overtreden norm. Wij kijken zeer kritisch naar zowel opleggen van de bestuurlijke boete als de hoogte ervan. Wij geven je hierbij graag advies.


Familierecht

Een ondernemer die in het huwelijk treedt, laat ook zijn partner met de onderneming “trouwen”. Dit kan grote gevolgen hebben. Advisering vooraf is van wezenlijk belang.

Grote problemen kan een gehuwde ondernemer ondervinden als hij wil scheiden van zijn partner. In de meeste gevallen speelt zijn onderneming dan een cruciale rol. Van vitaal belang is wat je als ondernemer dan moet doen en moet laten.


Algemene voorwaarden

Het kan voor een ondernemer belangrijk zijn algemene voorwaarden te hanteren. Het opstellen en regelmatig controleren van algemene voorwaarden is bij uitstek maatwerk. De voorwaarden moeten immers op jouw onderneming worden toegespitst.

Ook is belangrijk op welke wijze je deze voorwaarden aan je afnemers onder ogen brengt. Verzekeringsmaatschappijen verlangen vaak dat de ondernemer bepaalde algemene voorwaarden hanteert voor het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. De voorwaarden moeten dus op deze verzekering aansluiten.


Klankborden

Een ondernemer kan altijd bij ons aankloppen met zijn vragen. Wij zeggen altijd: bij twijfel direct vragen. Het geeft toch een goed gevoel als je weet dat de door jou te bewandelen weg de juiste (juridische) weg is.